KLIK HIER voor de laatste berichtgeving vanuit de Nederlandse Golf Federatie.

FAQ: veelgestelde vragen over het coronavirus en golf

Waarom moeten sportclubs de deuren sluiten tot en met 6 april?

Dit wordt uitgelegd op de nieuwspagina ngf.nl/corona. Het is een van de maatregelen die het kabinet op 15 maart heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De NGF heeft op 16 maart uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF omtrent de precieze gevolgen voor de golfclubs en -banen n.a.v. het op 15 maart bekendgemaakte besluit dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs vanaf zondagavond 18.00 uur gesloten moeten blijven om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Met nadruk willen wij stellen dat wij bij ons advies van het sluiten van golfbanen en clubhuizen blijven. De maatregelen van de overheid laten er volgens ons, na de gevoerde gesprekken met het ministerie van VWS en het NOC*NSF op 16 maart, geen misverstand over bestaan dat alle clubhuizen en golfbanen tot en met 6 april per direct de deuren moeten sluiten. Een ander onderdeel van de nationale strijd tegen corona is de afgelasting van alle georganiseerde en/of groepsactiviteiten in de golfsport – op golfbanen, op trainingslocaties of waar dan ook. Georganiseerde en/of groepsactiviteiten zijn bijvoorbeeld golflessen, clinics, (oefen)wedstrijden, competitie en trainingen, maar ook overleggen, open dagen, vergaderingen, diners en vieringen.

Waarom bepaalt de NGF niet zelf of golfclubs hun clubhuizen en banen moeten sluiten?

De World Health Organization heeft het coronavirus uitgeroepen tot een pandemie. De NGF laat zich adviseren door de overheid en het RIVM omdat daar de specifieke kennis is hoe de verspreiding van het virus het beste geremd kan worden. In een crisis zoals deze bepalen niet de sportbonden maar de overheden welke maatregelen genomen moeten worden. Een van de maatregelen die de overheid op advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft genomen, is het sluiten van alle sportclubs in Nederland waaronder het sluiten van clubhuizen en golfbanen valt. Dit is definitief bekend geworden na gesprekken tussen de NGF en het ministerie van VWS en het NOC*NSF op 16 maart. Daarnaast wordt opgeroepen om sociale contacten sterk te beperken en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
De NGF heeft gehoor gegeven aan deze oproep van het RIVM en aansluitende adviezen van NOC*NSF. De verspreiding van het coronavirus is een ernstige wereldcrisis waarin de Nederlandse golfsport solidariteit moet tonen met andere sporten en de overheid moet steunen bij alle aangekondigde maatregelen. In een crisis als deze geldt “Better safe than sorry”: de gezondheid van golfers, medewerkers, vrijwilligers en andere mensen staat op het spel. Nu is het belangrijk dat golfclubs en -banen solidair zijn, gezamenlijk de overheidsgeboden en -adviezen opvolgen en de gezondheid voorop stellen en per direct niet alleen clubhuizen, maar ook golfbanen sluiten.

Waarom gaat de NGF Competitie niet door? Die kan toch uitgesteld worden?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar een aparte FAQ: over de NGF Competitie, de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie.

KLIK HIER voor de gehele Q&A