Corona-protocol Hilversumsche Golf Club | Golfsport & Horeca

Datum: 1-6-2020

Dit protocol is gebaseerd op protocol van NGF, NVG, NGA, PGA Holland, Platform Sport en NOC NSF.

Protocol Golfsport

 

 

Uitgangspunten

 

 

·   Naleven van de 1,5-metermaatregel. Voor sporters t/m 18 jaar is dit onderling niet noodzakelijk;

·   Veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;

·   Het bieden van een gezonde activiteit;

·   Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;

·   Aanvullende hygiënemaatregelen.

 

 

1.

Acties voor de golfbaan

 

 

 

·         Alleen golf na reservering vooraf
Stel reserveren van starttijden verplicht.
Breng sporters en begeleiders hiervan op de hoogte. Hierdoor wordt het aantal sporters beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de sporters op de golfaccommodatie verminderen

 

 

 

HGC heeft reservering van starttijden door leden verplicht gesteld en ingevoerd via website.

De baan is gesloten na de laatste gereserveerde startijd.

 

 

·         Flights en interval
Bij een flight van 4 personen mag een interval van 8 minuten gehanteerd worden. 

 

HGC kent alleen flights van 1, 2 of 3 personen. Wij hanteren een interval van 10 minuten.

 

 

·         Clubhuis: ruimtes open/dicht

In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, shop, receptie, kleedruimtes, horecafaciliteiten en toiletten bereikbaar. Geef in deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak of maximaal 30 in de horeca. De douches zijn gesloten

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Communicatie

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.  

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Voorkom aanraking
Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Een richting

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Leenclubs
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

 

 

HGC voert deze regels conform uit

 

 

·         Huur golfbuggy
Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Kiss & ride

Ouders zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Zorg dat de begeleider bij de parkeerplaats is om de kinderen op te vangen. Ouders mogen alleen uitstappen en de golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, of als begeleider meegaan.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Wachtlijnen
Breng wachtlijnen met 1,5 meter tussenruimte aan op de grond voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, driving range, oefengreens en receptie.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Maximumaantal

Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de winkel en de receptie geldt 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 vierkante meter. Voor de eet- en drinkgelegenheid in de binnenruimte geldt maximaal 30 personen exclusief personeel, rekening houdend met de 1,5 meter richtlijn.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Receptie/shop

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

 

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Hygiëne

Zorg voor schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen worden gebuikt. De golfbaan is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak hiervoor.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Naleving protocol

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 

 

Toezicht op de naleving van het protocol is voorzien vanaf de eerste start tot binnenkomst van de laatst gestarte flight.

HGC hanteert daarvoor haar BHV-organisatie. Daarnaast fungeren bestuursleden en eventueel leden-vrijwilligers op bepaalde uren als corona verantwoordelijke.

2.

Veiligheid & hygiëne voor medewerkers

 

 

 

·         Personeelsinstructie

Om de veiligheid van sporters maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van het personeel van groot belang. Zorg daarom voordat de golfaccommodatie opengaat voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het maken van een beknopt instructieboekje waarin de processen zo goed mogelijk worden beschreven. Daarnaast adviseren NGF, NGA, PGA en NVG ook om een-op-een gesprekken te laten voeren tussen managers en personeel. Hierin kan alles rondom veiligheid worden besproken, daarnaast creëert dit op voorhand al meer duidelijkheid voor het personeel. 

 

 

 

Instructie aan medewerkers heeft plaatsgevonden op HGC

 

·         Handhaving door personeel

Het management maakt duidelijk dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in een-op-een gesprekken met medewerkers.

 

 

Binnen HGC is deze rugdekking duidelijk gecommuniceerd aan medewerkers. Zie ook Naleving protocol onder deel 1.

 

·         Extra bescherming medewerkers

Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals de kuchschermen indien 1,5 afstand van sporters niet georganiseerd kan worden en het gebruik van hygiënehandschoenen. Daarnaast krijgen de medewerkers extra hygiëne-instructies.

 

 

 

 

 

Op de daartoe geëigende plaatsen zijn kuchschermen geplaatst (secretariaat, caddie master, shop). Hygiëne-instructies zijn aan de personeelsleden bekendgemaakt.

 

·         PIN only
Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd

 

PIN only is (al geruime tijd) ingevoerd binnen HGC

 

 

·         Handdesinfectie

Plaats op meerdere plaatsen op de accommodatie handdesinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. Gebruik papieren handdoekjes en hang instructie op voor het handen wassen boven de wasbakken.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Extra schoonmaak
Zorg dat degene die de schoonmaak uitvoert, veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen, of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af. Pas de frequentie van schoonmaak aan op basis van de drukte

 

 

HGC voert deze regels conform uit. Frequentie van schoonmaak is opgevoerd.

 

·         Toiletten

Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Naleving

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

 

 

Toezicht op de naleving van het protocol is voorzien vanaf de eerste start tot binnenkomst van de laatst gestarte flight.

HGC hanteert daarvoor haar BHV-organisatie. Daarnaast fungeren bestuursleden en eventueel leden-vrijwilligers op bepaalde uren als corona verantwoordelijke.

3.

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters

 

 

 

·         Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

Drie mogelijkheden als voorbeeld:

1.       De holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden;

2.       De holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;

3.       Plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.

Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is. Mochten er qualifying kaarten gespeeld willen worden dan gelden deze aangepaste golfregels: www.ngf.nl/coronaregels.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

 

HGC heeft gekozen optie 2 in praktijk te brengen.

 

 

 

 

 

HGC verwijderde de bunkerharken

 

·         Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Naleving
Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld een marshall zijn

 

Toezicht op de naleving van het protocol is voorzien vanaf de eerste start tot binnenkomst van de laatst gestarte flight.

HGC hanteert daarvoor haar BHV-organisatie. Daarnaast fungeren bestuursleden en eventueel leden-vrijwilligers op bepaalde uren als corona verantwoordelijke.

 

 

·         Regels voor de individuele golfer

o    Houd 1,5 meter afstand.

o    Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).

o    Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten.

o    Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch.

o    Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.

o    Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 

o    Raak de vlaggenstok niet aan.

o    Volg de aanwijzingen van het personeel.

 

 

 

HGC voert deze regels conform uit en heeft haar leden conform geïnstrueerd, via email en website.

 

4.

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 18 jaar

 

 

 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Sporters t/m 18 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Driving range

Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is. Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan.

 

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Oefengreens

Voor sporters t/m 18 jaar zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.
Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Flight
Sporters t/m 18 jaar mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen

 

 

HGC hanteert een maximum van 3 spelers per flight.

 

·         Wedstrijden

Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

5.

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 18 jaar

 

 

 

·         Golfles

Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Driving range

Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. De golfbaan stelt reinigingsmateriaal ter beschikking.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Oefengreens

Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond. Het is mogelijk om hier vrij te spelen. Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Flight

Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

 

HGC hanteert een maximum van 3 spelers per flight.

 

·         Wedstrijden

Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Doorlaten

Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

6.

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

 

 

 

·         Begeleiding

Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.

Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 18 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van t/m 18 jaar.

 

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

7.

Bericht naar de sporters bij bevestiging starttijd

 

 

 

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden.

De volgende informatie wordt dan gedeeld:

·           Digitaal of telefonisch reserveren is verplicht;

·           Douches zijn dicht;

·           Tassen-/lockerruimte, toilet, horecafaciliteiten, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling verplicht;

·           Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;

·           Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;

·           Volg de regels van het RIVM

o   Houd 1,5 meter afstand;

o   Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);

o   Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

o   Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;

o   Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen; 

o   Raak de vlaggenstok niet aan;

o   Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis; 

o   Volg de aanwijzingen van het personeel.

 

HGC stuurt geen bevestiging van starttijden naar leden.

 

De Corona-protocollen en daaruit vloeiende regels en updates daarvan zijn/worden per e-mail en website aan de leden gecommuniceerd

 

 

 

Protocol Horeca

 

Per 1 juni mag de commerciële horeca op golfbanen weer open. E.e.a. is bevestigd in de noodverordeningen. De heropening is aan strenge regels gebonden. De 1,5 meter afstand blijft de basis voor de nieuwe regels.

De volgende zaken dienen toegepast te worden:

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Het is verboden samenkomsten in eet- en drinkgelegenheden of op een binnenterras, te laten plaatsvinden, te organiseren, te laten organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen, tenzij,

a. niet meer dan 30 gasten in de eet- en drinkgelegenheid of op het binnenterras aanwezig zijn;

b. gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar;

c. gasten vooraf reserveren (dit kan ter plekke, zie hiervoor onderwerp “ontvangen gasten”);

d. de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

 

 

 

·         Het is verboden samenkomsten op buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden te laten plaatsvinden, te organiseren, te laten organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen, tenzij:

a. gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel;

b. maatregelen zijn getroffen waardoor:

1. de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

2. de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen op aanpalende terrassen; en

3. de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd;

c. de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen;

d. het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

 

 

 

Ontvangen gasten

 

 

 

·         Vooraf reserveren is niet verplicht. Gasten kunnen zonder reservering komen en ter plekke vragen of er tafels beschikbaar zijn. Wanneer de eet- en drinkgelegenheid of het terras vol is, zal de gast weggestuurd moeten worden. Let op! Uiteindelijk is iedere golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom dus iedere baan kan zelf bepalen of zij wel of geen gebruik maken van een reserveringssysteem.

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Maak gebruik van een aanmeldbalie bij de eet- en drinkgelegenheid in de binnenruimte en bij het terras. Zorg ook hier dat er duidelijke markeringen zijn aangebracht voor een eventuele wachtrij.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Wanneer gebruik wordt gemaakt van de eet- en drinkgelegenheden in de binnenruimte moet het horecapersoneel een gezondheidscheck bij de gasten afnemen. De gezondheidscheck houdt in dat de medewerkers aan de gast vraagt of hij/zij geen klachten heeft. Is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. Zie de poster aan het einde van het document voor de vragen.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Voor het terras geldt dat de medewerkers aan gasten moeten vragen naar samenstelling van de gasten (wel of geen huishouden) en dan de tafel aanwijzen – het “wait to be seated” principe wordt toegepast.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Bij binnenkomst zijn gasten verplicht om hun handen te wassen en/of te desinfecteren. Zorg er dus voor dat je dit faciliteert en gasten hierop wijst. Dit kan bijvoorbeeld met een mobiele was-unit of met een handdesinfectiemiddel.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Registreer de gasten die op het terras of in de eet- en drinkgelegenheid zijn geweest. Dit kan nodig zijn bij een eventueel contactonderzoek. En bewaar deze registratielijsten minimaal twee weken.

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Zorg dat je markeringen op de grond aanbrengt waar een stoel moet staan.

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

·         Denk goed na over het bedienen van de gasten met in achtneming van de 1,5m. Gebruik hiervoor wagentjes of extra tafels. Ook is het mogelijk te werken met een afhaalbar.

 

 

 

HGC voert deze regels conform uit.

 

·         Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen, want (tussentijdse) schoonmaak is belangrijk. Op het terras en in het restaurant moeten, nadat de gasten vertrokken zijn, de raakvlakken van de stoelen en tafel(s) gereinigd worden. Maar ook menukaarten, peper- en zoutstel, pinapparaat en alles wat een gast maar aangeraakt heeft of zou kunnen hebben. Tip: zet zo min mogelijk op tafel.

HGC voert deze regels conform uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol verantwoord sporten

 

 

Alle bepalingen in dit protocol zijn vertaald naar het protocol golfsport en worden conform door HGC uitgevoerd.

 

 

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 

 

·         Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

·         Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden;

·         Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;

·         Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

·         Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;

·         Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 18 jaar)

·         Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

·         Ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;

·         Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

·         Was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;

·         Douche thuis en niet op de sportlocatie;

·         Vermijd het aanraken van je gezicht;

·         Schud geen handen;

·         Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.

 

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 

 

·         Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

·         Bereid je training goed voor. Vanaf 18 jaar houdt 1,5 meter afstand, ook onderling;

·         Zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar en volwassenen zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven worden;

·         Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 18 jaar en sporters vanaf 19 jaar en volwassenen is op geen enkel moment toegestaan;

·         Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

·         Zorg dat de training klaarstaat als de sporters het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

·         Maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de groep vanaf 18 jaar en volwassenen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

·         Voor de groepen t/m 18 en 18+ dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;

·         Ga voorafgaand aan de training na bij de sporters of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben en of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19);

·         Wijs sporters op het belang van handen wassen en laat sporters geen handen schudden;

·         Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

·         Houd 1,5 meter afstand met alle sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

·         Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;

·         Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

·         Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

·         Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

·         Was of desinfecteer je handen na iedere training;

·         Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

·         Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

·         Jeugdtrainers mogen zich laten testen op corona. Voor de trainers geldt dat zij minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de test.

 

 
 

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

 

 

·         Voor volwassen vanaf 19 jaar is het toegestaan om in huidige hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes te trainen zonder of met begeleiding met een maximale groepsgrootte van 10 personen;

·         Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;

·         Zorg dat te allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;

·         Stel ook corona-verantwoordelijke aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);

·         Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;

·         Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

·         Denk na of het nodig is dat activiteiten voorbereid worden en indien nodig onder begeleiding plaatsvindt;

·         Er dient gesport te worden volgens een bezettingsschema.

·         Hou er in de planning rekening mee, dat er geen grote groepen mensen op de locatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten.

·         Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;

·         Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;

·         Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;

·         Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;

·         Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;

·         Voor regels omtrent opening van de horeca behorende bij de sportaccommodatie gelden de richtlijnen die zijn uitgegeven voor de horeca;

·         Sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters;

·         Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

·         Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

 

 
 

Voor sporters

 

 

·         Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

·         Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;

·         Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

·         Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

·         Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

·         Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

·         Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

·         Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;

·         Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Je kunt niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

·         Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

·         Blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;

·         Sporters vanaf 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

·         Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen.

 

 

Voor ouders en verzorgers

 

 

·         Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

·         Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

·         Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

·         Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

·         Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

·         Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en sporten;

·         Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

·         Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

·         Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

·         Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

·         Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

·         Het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie.  Dit geldt voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

·         Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

·         Direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

 

 

HK

1-6-2020