Baanreglement

 1. Gastspelers melden zich bij de caddiemaster alvorens de baan (inclusief driving range en/of overige faciliteiten) te betreden. Zij dienen een geldige dagcontributiekaart (te ontvangen van de caddiemaster) zichtbaar aan hun tas te bevestigen. Bezoekers (niet-leden) kunnen maximaal zes keer per jaar spelen.
 2. Introducés zijn gedurende de gehele week op uitnodiging van leden welkom.
 3. Greenfeespelers zijn welkom op basis van een gelimiteerd aantal beschikbare plaatsen per dag en uitsluitend op basis van reservering bij de caddiemaster.
 4. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico, waarbij u persoonlijk aansprakelijk bent voor eventueel door u veroorzaakte schade.
 5. Neem kennis van de standaard ‘local rules’ (eveneens vermeld op de scorekaart) en tijdelijke ‘local rules’ en maatregelen vermeld op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis.
 6. Indien een starttijd is gereserveerd of vastgesteld, dient u circa tien minuten voor de desbetreffende starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 7. Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en oefengreens (aan de zijkant van hole 18) te gebruiken.
 8. Iedere speler dient met een eigen tas en/of set clubs te spelen.
 9. Er geldt gedurende het gehele jaar een algeheel rookverbod in en rond de baan en in het clubhuis. Roken op het terras is toegestaan mits anderen hier geen hinder van ondervinden.
 10. De Hilversumsche Golf Club kent, buiten de daarvoor gereserveerde tijden, alleen starttijden tussen 09.00 en 11.00 uur. Buiten deze tijden neemt u bij eventueel wachten de plaats in de (virtuele) rij als u en uw medespeler(s) aanwezig en speelklaar zijn.
 11. In het kader van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en het protocol van de NGF is golfen alleen toegestaan na verplichte registratie. Registratie geschiedt door het boeken van een starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur in het reserveringssysteem dan wel door het verplicht afvinken of noteren van uw naam op de starterslijst bij het terras van de commissiekamer.

NB: Registratie op de starterslijst geldt bij inloop niet als een reservering van een starttijd. ‘Handdoekje leggen’ is dus niet mogelijk. De procedure is dat het lid indien gewenst eerst van de oefenfaciliteiten gebruik maakt en daarna de naam op de lijst noteert en start wanneer de tee vrij is.  

 1. Doorstroom in de baan:
 • Starten van hole 1:

Van groot belang is de doorstroom in de baan. De basis hiervoor is het starten om de 10 minuten gedurende de gehele dag en om zoveel mogelijk in twee- of drieballen te spelen.

Dit leidt van maandag tot en met zondag tot de volgende indeling:

 • vóór 09.00 uur twee- en drieballen toegestaan op basis van inloop
 • van 09.00 tot 11.00 uur gelden voor twee- en drieballen starttijden te reserveren
     via het reserveringssysteem (U reserveert alleen voor de eerste negen holes. Indien gewenst kunt u
     automatisch door voor de tweede negen.)
 • van 11.00 tot 13.00 uur twee- en drieballen toegestaan op basis van inloop
   (in de winterperiode van 11.00 tot 12.00 uur)
 • van 13.00 tot 14.00 uur gereserveerd voor drie- en vierballen (met voorrang) op basis van inloop
    (in de winterperiode van 12.00 tot 13.00 uur)
 • vanaf 14.00 uur tot einde dag, twee-, drie- en vierballen toegestaan op basis van inloop
    (in de winterperiode vanaf 13.00 uur).

    De voorrangsregels, zie punt 15, dienen hierbij nadrukkelijk gerespecteerd te worden.

 • Starten van hole 10:

Uitsluitend tweeballen op basis van inloop, mits bij het afslaan hole negen leeg is en er niet wordt gestart tussen groepen die een gereserveerde starttijd hebben op hole 1. Ook hier geldt dat om de 10 minuten wordt gestart.

NB: Tijdstippen kunnen in het programma worden aangepast indien gereserveerde leden- en commerciële groepen zijn goedgekeurd. Leden wordt voor de beschikbaarheid van de baan verwezen naar de agenda op de website. Greenfeespelers bellen met de caddiemaster.

 1. Instructies van de caddiemaster moeten worden opgevolgd.
 2. Baanpersoneel en professionals hebben te allen tijde voorrang in de baan: maak (oog)contact met het baanpersoneel of de professionals en wacht op hun doorlaatteken.
 3. Voorrangsregels in de baan: een flight die afstand verliest ten opzichte van de voorgaande flight, dan wel geen flight voor zich heeft, moet een achteropkomende snellere flight doorlaten.
 4. Bij gebruik van een Handicart/buggy dient de ‘buggy-route’ te worden gevolgd. Voor gebruikers van een Handicart (buggy) of golfkar (trolley) geldt: blijf a.u.b. weg van tees, greens, aprons, GUR, heide en vakken met jonge aanplant. Samen maken wij de baan mooier!
 5. Plaggen of divots met zorg terugleggen en aandrukken, bunkers aanharken en pitchmarks (zowel groot als klein!) zorgvuldig met uw pitchfork herstellen. U heeft altijd een pitchfork bij u!
 6. Houd de baan netjes, deponeer slechts afgebroken tees in de teeboxen en (overig) afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de baan a.u.b. achter zoals u hem zelf wenst aan te treffen.
 7. U dient zowel in de baan als in het clubhuis correct gekleed te zijn (zie kledingvoorschrift) en uw mobiele telefoon op stand-by te zetten. Het clubhuis heeft prachtige kleedkamers; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat men zich op het parkeerterrein verkleedt dan wel wisselt van schoenen. Op het terras en in de clubzaal is mobiel telefoneren en het werken met een laptop niet toegestaan. Het dragen van een hoofddeksel in de clubzaal is evenmin toegestaan. Deponeer tassen niet in de gang of hal maar in de kleedkamer! Maak voor het verkleden en wisselen van schoenen gebruik van de kleedkamer. Schoenen reinigt u eerst bij de spuitplaats buiten.

Kledingvoorschrift 

Op de Hilversumsche Golf Club gelden enkele kledingvoorschriften voor heren en dames.

Dames

 • Polo met kraagje, boord, eventueel mouwloos
 • Shorts of golfrok/-jurk op bermudalengte of lengte zoals hedendaagse golfmode aangeeft
 • Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren
 • Schoenen worden met sokken/kousen gedragen

Heren

 • Polo met kraag, golfshirt, in de broek gedragen
 • Shorts op bermudalengte of lengte zoals de hedendaagse golfmode aangeeft.
 • Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren
 • Schoenen worden met sokken/kousen gedragen

Versiedatum: 5 augustus 2021