Baanreglement

1. Gastspelers dienen zich te melden bij de caddiemaster alvorens de baan (inclusief driving range en/of overige golffaciliteiten) te betreden. Zij dienen een geldige dagcontributiekaart zichtbaar aan hun tas te bevestigen.

2. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico waarbij u persoonlijk aansprakelijk bent voor eventueel door u veroorzaakte schade.

3. Neem kennis van de standaard ‘local rules’ vermeld op de scorekaart en tijdelijke ‘local rules’ en maatregelen vermeld op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis.

4. Indien een starttijd is gereserveerd/vastgesteld dient u circa 10 minuten voor de desbetreffende starttijd op de tee aanwezig te zijn.

5. Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en oefengreens (aan de zijkant van hole 18) te gebruiken.

6. Tenzij samen met één bal wordt gespeeld (foursome) dient iedere speler met een eigen tas en/of set clubs te spelen.

7. Indien de melding ‘brandgevaar’ staat aangegeven, betekent dit ook een algeheel rookverbod in en rond de baan.

8. Bij gebruik van een Handicart/buggy dient de ‘buggy route’ te worden gevolgd. Voor gebruikers van een Handicart (buggy) of golfkarretje (trolley) geldt: Rijd niet over tees, greens, aprons, GUR en door vakken met heide of jonge aanplant!

9. Plaggen dienen te worden teruggelegd, bunkers (met zorg) aangeharkt en pitchmarks (zowel groot als klein!) hersteld. Op dit laatste zal streng worden toegezien en u kunt te allen tijde worden gevraagd uw pitchfork te tonen.

10. Bij verlies van afstand tijdig doorlaten!

11. In het belang van uw spelplezier en dat van andere spelers heeft de caddiemaster in voorkomende gevallen de bevoegdheid corrigerend op te treden. U dient zijn aanwijzingen op te volgen. Bij in gebreke blijven hiervan is de caddiemaster of een andere clubfunctionaris gerechtigd u de toegang tot de baan te ontzeggen.

12. Baanpersoneel en professionals hebben te allen tijde voorrang in de baan: wacht op hun teken om verder te spelen!

13. Houd de baan netjes, deponeer slechts afgebroken tees in de teeboxen en (overig) afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de baan a.u.b. achter zoals u hem zelf wenst aan te treffen.

14. U dient zowel in de baan als in het clubhuis correct gekleed te zijn (zie kledingvoorschrift) en uw mobiele telefoon op standby in te stellen. Op het terras en in de clubzaal is mobiel telefoneren niet toegestaan. Het dragen van een hoofddeksel in de clubzaal is evenmin toegestaan. Deponeer tassen niet in de gang of hal maar in de kleedkamer! Maak voor het verkleden en wisselen van schoenen gebruik van de kleedkamer.

Versiedatum 1 januari 2019