Baanreglement

1. Gastspelers melden zich bij de caddiemaster alvorens de baan (inclusief driving range en/of overige faciliteiten) te betreden. Zij dienen een geldige dagcontributiekaart zichtbaar aan hun tas te bevestigen.

2. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico, waarbij u persoonlijk aansprakelijk bent voor eventueel door u veroorzaakte schade.

3. Neem kennis van de standaard ‘local rules’ (eveneens vermeld op de scorekaart) en tijdelijke ‘local rules’ en maatregelen vermeld op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis.

4. Indien een starttijd is gereserveerd of vastgesteld, dient u circa 10 minuten voor de desbetreffende starttijd op de tee aanwezig te zijn.

5. Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en oefengreens (aan de zijkant van hole 18) te gebruiken.

6. Tenzij samen met één bal wordt gespeeld (foursome), dient iedere speler met een eigen tas en/of set clubs te spelen.

7. Indien de melding ‘brandgevaar’ staat aangegeven, betekent dit ook een algeheel rookverbod in en rond de baan.

8. De Hilversumsche Golf Club kent, buiten gereserveerde tijden, geen starttijden. Bij eventueel wachten neemt u de plaats in de (virtuele) rij als u en uw groepsgenoten aanwezig en speelklaar zijn.

• Starten van hole 1:
Buiten de gereserveerde startijden geen beperkingen en geen voorrang voor drie- of vierballen.
Dinsdag tot en met zondag vóór 9.00 uur drieballen toegestaan maar geen voorrang.
Woensdag tot en met zondag: van 9.00 tot 13.00 uur (wintertijd 12.00 uur) geen drie- en vierballen.
Dagelijks van 13.00 tot 15.00 (wintertijd van 12.00 tot 14.00) gereserveerd voor drie- en vierballen (met voorrang). Dinsdags alleen het tweede uur.

• Starten van hole 10:
Uitsluitend tweeballen, mits bij het afslaan hole 9 leeg is en niet wordt gestart tussen groepen die een gereserveerde starttijd hadden op hole 1.
(Tijdstippen kunnen in het maand-/dagprogramma worden aangepast.)
9. Instructies van de caddiemaster moeten worden opgevolgd.

10. Baanpersoneel en professionals hebben te allen tijde voorrang in de baan: wacht op hun teken om verder te spelen.

11. Voorrangsregels in de baan: een groep die afstand verliest ten opzichte van de voorgaande groep, dan wel geen groep voor zich heeft, moet een achteropkomende snellere groep doorlaten.

12. Bij gebruik van een Handicart/buggy dient de ‘buggy-route’ te worden gevolgd. Voor gebruikers van een Handicart (buggy) of golfkarretje (trolley) geldt: rijd niet over tees, greens, aprons, GUR en door vakken met heide of jonge aanplant!

13. Plaggen dienen te worden teruggelegd, bunkers (met zorg) aangeharkt en pitchmarks (zowel groot als klein!) hersteld. Op dit laatste zal streng worden toegezien en u kunt te allen tijde worden gevraagd uw pitchfork te tonen.

14. Houd de baan netjes, deponeer slechts afgebroken tees in de teeboxen en (overig) afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de baan a.u.b. achter zoals u hem zelf wenst aan te treffen.

15. U dient zowel in de baan als in het clubhuis correct gekleed te zijn (zie kledingvoorschrift) en uw mobiele telefoon op standby in te stellen. Op het terras en in de clubzaal is mobiel telefoneren en het werken met een laptop niet toegestaan. Het dragen van een hoofddeksel in de clubzaal is evenmin toegestaan. Deponeer tassen niet in de gang of hal maar in de kleedkamer! Maak voor het verkleden en wisselen van schoenen gebruik van de kleedkamer.

Kledingvoorschrift

Op de Hilversumsche Golf Club gelden enkele kledingvoorschriften voor heren en dames.

Dames
• Polo met kraagje, eventueel mouwloos
• Shorts of golfrokje op bermudalengte (iets boven de knie)
• Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren

Heren
• Polo met kraag, in de broek gedragen
• Shorts op bermudalengte (iets boven dq2e knie)
• Jeans toegestaan mits zonder rafels en/of scheuren

Versie: 1 januari 2020