Onweer protocol tijdens evenementen/wedstrijden (zie hieronder)

Buiten evenementen/wedstrijden is het de verantwoordelijkheid van de Individuele spelers te bepalen wanneer te stoppen (er gaat geen centrale toeter).


Algemeen advies ‘hoe te handelen bij onweer’
Onweerprotocol algemeen voor op HGC

 

Centrale toetersignalen:

(A)

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door één aanhoudende toon van een sirene / hoorn. Als de Commissie een onmiddellijke spelonderbreking afkondigt, mag een speler geen slag meer doen totdat de Commissie het spel hervat. Als het spel is onderbroken voor een gevaarlijke situatie zijn alle oefenfaciliteiten gesloten.

(B)

Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een sirene / hoorn

(C)

In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee opeenvolgende tonen van een sirene / hoorn.

(D)

Als de wedstrijd definitief wordt gestopt volgt (in het geval van een voorafgaande onmiddellijke staking: na enige rust nog eens) één lange (10 sec) toon van een sirene / hoorn.

 

In het kort:

  • één aanhoudende (10 sec) toon

1x ______  onmiddellijke onderbreking van het spel voor een gevaarlijke situatie

  • drie opeenvolgende korte (3 sec) tonen

3x _   _   _  onderbreking van het spel om een andere reden

  • twee opeenvolgende korte (3 sec) tonen

2x _   _    hervatting van het spel

  • nogmaals één aanhoudende (10 sec) toon

1x______  de wedstrijd wordt definitief gestopt.