Aannameprocedure nieuwe leden voor intreding per 1 januari 2025

Onze club mag zich blijvend verheugen in een grote belangstelling voor het lidmaatschap. Hierdoor overtreft het aantal aanvragen jaarlijks ruim het aantal beschikbare plaatsen binnen de door de ledenvergadering vastgestelde numerus fixus van 950 leden.

Voor het nieuwe seizoen (2024-2025) heeft het bestuur ervoor gekozen de volledig ingevulde en goedgekeurde kandidatenlijst van het vorige seizoen opnieuw te gebruiken.
De aannameprocedure voor kandidaten die lid willen worden voor intreding per 1 januari 2025 is daardoor GESLOTEN.
Nieuwe aanvragen voor het seizoen 2026 worden vanaf 1 april 2025 in behandeling genomen.