Onderstaande tekst is ook te downloaden als pdf-document: klik hier.

Rules of Engagement
voor bezoekende coaches of teaching professionals op de Hilversumsche Golf Club
ten behoeve van coaching/teaching van topspeler/topspeelster

Beperkende doelstelling van deze regeling:
Deze Rules of Engagement voor bezoekende coaches of teaching professional is slechts gericht op de mogelijke additionele behoefte van topspelers/topspeelsters. Alleen in die gevallen gelden deze regels terwijl voor alle andere gevallen onze eigen professionals de training/coaching en support verlenen op de Hilversumsche Golf Club.

Vooraf aanmelden bij lokale professionals en caddiemaster:
De bezoekende teaching professional zal, conform de bekende afspraken tussen de Nederlandse professionals, ten minste de dag voorafgaand aan het bezoek de lokale professionals informeren over het op handen zijnde bezoek en ten behoeve van welke topspeler/topspeelster. Dit kan via mail of whatsapp.

Rene Nijhuis:                          renenijhuisgolfpro@gmail.com         mobile nr: 06-20360680
Annemieke de Goederen:      amdegoederengolf@gmail.com       mobile nr: 06-11317555
Stephan Honing                      stephanhoninggolf@gmail.com        mobile nr: 06-14536011

Ook de caddiemaster dient vooraf ingelicht te worden opdat tijdig rekening gehouden kan worden met de timing van de sessie, rekening houdend met de verwachtte baanbezetting.

Caddiemaster:            caddiemaster@hilversumschegolfclub.nl     tel nr: 035-6857060 #2

Aanmelden op de dag zelf:
Bij aankomst op de club meldt de bezoekende coach/teaching professional zich bij de caddiemaster. De caddiemaster registreert het bezoek inclusief ten behoeve van welke lid/speler/speelster de bezoekende teaching professional onze club bezoekt.  Het biedt ook de mogelijkheid om relevante details die op die dag op de baan gelden te delen.
Hierna meldt hij/zij zich bij één van de lokale professionals.  Indien bezet met les, dan later op de dag.

Reikwijdte:
De teaching professional zal zich bij de coaching/begeleiding van een lid niet zelf golf spelen. Dit type bezoek behelst slechts coaching en teaching van het betreffende lid. Wanneer van de driving range gebruik wordt gemaakt kan dit alleen op de daarvoor bestemde plaatsen op matten of gras. Daarbuiten is het niet toegestaan. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de gereserveerde matten van de lokale professionals indien door hen toestemming is gegeven. In beginsel betreft het slechts 1 op 1 sessies. Voor uitzondering hierop dient vooraf toestemming verkregen te worden van het bestuur via de clubmanager.

Indien de speler/speelster niet lid is van de Hilversumsche Golf Club:
Toestemming voor deze combinatie wordt alleen bij hoge uitzondering gegeven en alleen na aanvraag bij het bestuur via de clubmanager. Deze topspeler/topspeelster dient zich te allen tijde vooraf te melden bij de caddiemaster en de voor hem/haar geldende greenfee te voldoen.  Ter voorkoming van de ontwikkeling van een soort “thuisbasis” voor deze bezoekende professional achten wij het noodzakelijk hierbij te melden dat een herhaald verzoek niet gewenst is en met sterke terughoudendheid zal worden beoordeeld door het bestuur. Goedgekeurde (centrale) NGF trainingen op de Hilversumsche Golf Club zijn hier een uitzondering op.

Voor een lid van de Hilversumsche Golf Club:
Hiervoor geldt vooralsnog geen maximum maar beschouwen meer dan 6 keer per jaar als onwenselijk. Evenwel kan het bestuur bepalen om het gebruik van de baan en/of oefenfaciliteiten door de combinatie van het lid met de coach te limiteren indien de frequentie van het bezoek een negatieve invloed heeft op de omgeving van de lokale professionals of onze leden en baanbezetting,

Algemene regels:
De algemene regels met betrekking tot bijvoorbeeld de speelsnelheid en etiquette die gelden op onze club zullen worden nageleefd door de speler/speelster en coach.

20220520 Rules of Engagement