Inleiding 

Al vele jaren heeft de Hilversumsche Golf Club in de zomer een goede doelen dag; een dag waarop de baan ter beschikking wordt gesteld aan een instelling die een goed doel nastreeft voor een eigen shotgun golf evenement. Er ontstond echter de behoefte om op dit gebied méér te doen, op een manier die een band tot stand brengt tussen de club (en de leden) en een bijzonder, geselecteerd, goed doel. Zo kwam het Bestuur in contact met het team van de Prinses Máxima Centrum Foundation over de vraag of de Hilversumsche Golf Club belangstelling zou hebben om voor langere tijd een partnership aan te gaan met “Het Máxima”. Dit heeft geresulteerd in het tekenen op 9 augustus 2018 van een overeenkomst tussen de club en het Prinses Máxima Centrum. De overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en voorziet onder meer in het houden van een jaarlijks golftoernooi ten behoeve van het Máxima (voor het eerst op 6 juni 2019).

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is in Utrecht gebouwd en behandelt sinds mei dit jaar alle kinderen met kanker in Nederland. Het is in Europa een uniek initiatief van professionals in de kinderoncologie (SKION) en ouders van patiënten (VOKK), waar naast de verbetering van de kwaliteit van zorg, het kind en zijn gezin centraal staan. Voortaan kent Nederland geen losstaande initiatieven op het gebied van kinderkanker. Alle expertise en kennis op het gebied van zorg én research komt op één plek in Utrecht samen.

Eén op de vier kinderen met kanker overlijdt

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer zeshonderd kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds één op de vier kinderen aan deze ziekte. Ondanks het feit dat de kans op genezing voor kinderen met kanker enorm is gestegen, is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Daarnaast hebben veel kinderen die genezen, later in hun leven last van ernstige gevolgen van de behandeling. Daarom hebben kinderen met kanker uiterst gespecialiseerde zorg nodig met behulp van de nieuwste technieken, waar zij hun leven lang profijt van hebben. En dát gaat het Prinses Máxima Centrum op  innovatieve wijze realiseren.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaat voor 100% genezing

Het centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is bundeling van kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research essentieel, dat maakt het verschil. Het is een cruciale stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving. Het Prinses Máxima Centrum door deze aanpak het grootste kinderkankercentrum van Europa.

Aangesloten bij de top 5 wereldwijde spelers op het gebied van kinderoncologie

Tot mei dit jaar vond de behandeling voor de meeste vormen van kinderkanker verspreid over zeven kinderoncologische centra plaats en was ook de research naar kinderkanker versnipperd. Naar voorbeeld van het gerenommeerde St.Jude Children’s Research Hospital in Memphis is in het Prinses Máxima Centrum alle internationale expertise op het gebied van zorg en research samen op één locatie, waardoor kinderen de beste behandeling en meer kans op genezing kan worden geboden. De allerbeste specialisten en onderzoekers in de wereld komen werken bij het Prinses Máxima Centrum, aangestuurd door Drs. Diana Monissen, Prof. dr. Rob Pieters en Prof. dr. Hans Clevers. Het centrum was direct bij de opening al het grootste in zijn soort in Europa en ook vanwege de zitting in de Scientific Board is het Prinses Máxima Centrum aangesloten bij de top 5 spelers op het gebied van kinderoncologie wereldwijd.

Ontwikkeling van het kind centraal

Het Prinses Máxima Centrum onderscheidt zich van andere ziekenhuizen door de focus op ontwikkelingsgerichte zorg, dat wil zeggen dat in de zorg en inrichting van de zorgprocessen de ontwikkeling van kind en gezin centraal staan. Kinderen moeten in staat zijn hun leven en de daarbij behorende activiteiten en contacten zoveel mogelijk voort te zetten, ondanks de diagnose kanker. Het Centrum wil dat kinderen zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal blijven ontwikkelen, de potentieel traumatische gebeurtenissen kunnen verwerken en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren. Waar mogelijk stimuleert het beweging, afleiding en gezonde voeding. Het doel is ook om gezinnen zoveel mogelijk te betrekken bij de inrichting van de zorg en de regie in de zorg in handen te geven. Er is zelfs een Kinderadviesraad actief, die meebepaalt hoe de inrichting, tools en programma’s eruit komen te zien en welke aspecten van belang zijn, want zij zijn uiteindelijk de ervaringsdeskundigen.

Gebouw & inrichting op kind en gezin gericht

Het gebouw is zo ontworpen dat het bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van het kind en de behoeften van het gezin. Er is in het ontwerp rekening gehouden met het fysiek, cognitief, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren.

Afleiding en beweging zijn van positieve invloed tijdens de behandeling, dus sport en spel worden op intensieve wijze gestimuleerd en geïntegreerd in het gebouw. Ieder kind wordt op een manier uitgedaagd die past bij zijn of haar leeftijd.

Uniek aan de opzet van het Prinses Máxima Centrum is dat de 85 opnamekamers zijn voorzien van een eigen ouderverblijf. Ouders kunnen daardoor dag en nacht bij hun kind zijn, wat bijdraagt aan de emotionele stabiliteit van het kind en het gevoel van autonomie voor het kind en het gezin. De ruimtes zijn zo ingericht dat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst. De zorg is geheel georganiseerd rondom het kind, waardoor het zich welkom en meer ‘thuis’ voelt.

Nog zoveel te doen

Het centrum is op 5 juni 2018 officieel geopend door de naamgeefster, Hare Majesteit de Koningin. Zij draagt het centrum een warm hart toe. Vanaf dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Máxima behandeld. Een grote verantwoordelijkheid, daar is het centrum zich heel erg bewust van. Het centrum richt zich nu dan ook in eerste instantie op de allerbeste zorg voor de kinderen en hun families. De eerste positieve resultaten zijn geboekt. Er is alleen nog zo veel meer te bereiken en te verbeteren voor onze kinderen.

Daarvoor is de Prinses Máxima Centrum Foundation. Het team van de foundation zet zich met passie in om alle voorzieningen, die niet onder de verzekerde zorg vallen en die van cruciaal belang zijn voor de genezing van de kinderen, mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het laten bewegen, sporten, buiten zijn en het afleiden van kinderen, in welk stadium van hun ziekte ze ook zijn. Hiermee wordt de genezing verbeterd en soms ook versneld. Vanuit deze sportieve invalshoek hebben zij toenadering tot de Hilversumsche Golf Club gezocht, om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Vanuit deze sportieve invalshoek hebben zij toenadering tot de Hilversumsche Golf Club gezocht om te kijken of het Máxima en de club iets voor elkaar kunnen betekenen. Hieruit is de start van een prachtig partnership ontstaan, waar beide partijen heel trots op zijn. Vele aanknopingspunten zijn gevonden, variërend van een benefiet golfdag, een golfmiddag voor de kinderen, een bedankmiddag voor donateurs tot misschien het omarmen van een specifiek project door de leden van de club. De Hilversumsche Golf Club en haar leden dragen graag bij aan de zo belangrijke missie van het centrum: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.

Wellicht wilt u meer weten?

https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl

https://foundation.prinsesmaximacentrum.nl/nl/de-foundation