Printversie: 230322 Plaatselijke regels 2023 competitie

Plaatselijke regels 2022


Plaatselijke regels 

Buiten de baan

De grens waar ‘buiten de baan’ begint, wordt gemarkeerd door hekken of door palen met witte koppen.

Verboden speelzones

Een gebied gemarkeerd met blauwe palen (met of zonder groene koppen) en jonge aanplant, herkenbaar aan steunpalen en/of oranje labels, vormen ieder een verboden speelzone. Een belemmering door een verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 16-1f.

Alle wegen en paden

Op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Kunstgras

Op de 7e en 17e green is een vast obstakel, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1d.

 

Tijdelijke plaatselijke regels

De Regel- en handicapcommissie kan ‘plaatsen’ en/of ‘bal schoonmaken’ toestaan. Als dit van toepassing is, dan wordt dat op het houten bord bij de 1e tee aangegeven met ‘Plaatsen’ dan wel ‘Lift & clean’. Alsdan gelden de volgende plaatselijke regel(s).

Plaatsen

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder straf éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de hole. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedure volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.1, 14.2b(2) en 14.2e.

Lift & clean / Bal schoonmaken

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de bal zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (Regel 14.2).

Straf voor het overtreden van een plaatselijke regel: algemene straf.

 

Vragen

Voor vragen over de Golfregels, neem contact op met de Regelcommissie.

Trudy Jonkman                                     06 14 60 23 43

Vivian van Ravenswaay Claasen           06 31 02 86 00

 

Hilversumsche Golf Club

Oktober 2022