Hilversumsche Golf Club: voor golfers die willen genieten en genieters die willen golfen een droom die uitkomt!

Klik hier voor de herkomst van deze quote.

BEZOEKERSREGELING PER 2024

De Hilversumsche Golf Club heet u graag van harte welkom en hoopt dat u zult genieten van onze baan en onze accommodatie. Leden en gastspelers informeren wij graag over de mogelijkheden en voorwaarden om te spelen.


DAGCONTRIBUTIE ALLE DAGEN
Greenfeespelers € 165
Greenfeespelers aangesloten bij NGF/EGA, lid van een baangebonden club (geldt niet voor groepen) € 130
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid 50% dagcontributie
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid indien les van professional Geen dagcontributie verschuldigd
Baanles door professional voor niet-lid 50% dagcontributie (25% bij 9 holes)
Gasten hospitality chain (na reservering via de caddiemaster) € 55
Voorspelende teams NGF-competitie (1 febr – 1 april) € 65
Groepen (gezelschap bestaand uit meer dan 8 personen) via clubmanager@hilversumschegolfclub.nl € 165 per persoon (geen hospitality verrekening)
Jeugdspelers (niet-leden), zie voorwaarden hieronder € 5

 

Bezoekers (niet-leden) ontvangen wij in totaal maximaal zes keer per jaar.
Alle in deze regeling genoemde tarieven gelden zowel voor 9 als 18 holes (wij kennen geen apart tarief voor 9 holes).


Greenfeespelers
Greenfeespelers zijn van harte welkom. Voor hen gelden de volgende spelregels:

  • Om een starttijd te kunnen reserveren dient u lid te zijn van een bij de NGF aangesloten golfclub of van een buitenlandse golfclub.
  • Vooraf reserveren is vereist, belt u hiervoor onze caddiemaster via 035 – 685 70 60 (keuze 2).
  • Bij aankomst meldt u zich bij de caddiemaster en toont u uw digitale NGF handicappas met QR-code (via de Golf.nl app) aan de caddiemaster. De maximaal toegestane handicap is 24.
  • In de weekenden en op feestdagen geldt ‘members only’.
  • U kunt enkel flights van twee- of drieballen reserveren. Flights met vier greenfeespelers zijn niet toegestaan.
  • Greenfeespelers mogen maximaal zesmaal per jaar spelen.
  • Dit is onze Course Guide.

Gebruikers oefenfaciliteiten
Buitenstaanders kunnen gebruik maken van de oefenfaciliteiten tegen betaling van 50% van de voor hem of haar geldende dagcontributie. Niet-leden die les hebben van een van onze professionals maken op de lesdag zelf gratis gebruik van de oefenfaciliteiten. Voor een baanles door de professional betalen niet-leden bij 9 holes 25% van de geldende dagcontributie, bij 18 holes 50% van de dagcontributie.

Gasten in het kader van de ‘Oude Negen’ hospitality chain
Met de ‘Oude Negen’ banen is een afspraak gemaakt omtrent het op elkaars banen spelen tegen een gereduceerd tarief. Het gaat om de volgende clubs: Broekpolder, Eindhovensche, Haagsche, Kennemer, Noordwijkse, Rosendaelsche, Toxandria, De Pan en Hilversumsche. Uitsluitend na telefonische afspraak, maximaal vereiste handicap exact 24, maximaal 6 maal per jaar. Maximaal 7 spelers van dezelfde club uit deze categorie per dag.

Vrij spelen
De volgende personen* zijn vrijgesteld van een dagcontributie: ereleden en bestuursleden van de NGF, een aantal topamateurs en een aantal spelers op de European Tour, voorzitters en secretarissen van bij de NGF aangesloten baangebonden clubs op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van de zogenaamde ‘gouden’ personal identity card en voldoen aan handicapeis 24. Voorzitters en secretarissen van virtuele clubs betalen het reguliere tarief.

PGA Holland professionals met een afgeronde A- of B-status wordt toegestaan maximaal drie keer per jaar greenfeevrij te spelen, uitsluitend op maandagen (met uitzondering van feestdagen) en na overleg met de caddiemaster. Deze mogelijkheid wordt professionals uitsluitend geboden om hun eigen spelniveau op peil te houden. De professional dient zich te legitimeren door zijn PGA Holland pas.

Groepen (8 spelers en meer)
Groepen dienen een aanvraag tot spelen voor het komende jaar schriftelijk in te dienen via clubmanager@hilversumschegolfclub.nl vóór 1 november van het lopende jaar. Er geldt een maximale exact handicap van 24.

Jeugdspelers, € 5 regeling
De Hilversumsche Golf Club draagt jeugdtopgolf een warm hart toe en wil graag dat talentvolle (jeugd)spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Voor talentvolle jeugd geldt een apart greenfeetarief. Dit betekent dat jeugdspelers, die voldoen aan onderstaande handicaptabel in relatie tot hun leeftijd, tegen het gereduceerde tarief van € 5 mogen spelen op onze baan.

Jeugdspelers die gebruik willen maken van deze regeling dienen vooraf een afspraak te maken met de caddiemaster over de dag en het tijdstip van spelen. Om gebruik te maken van dit tarief tonen zij verplicht naast een geldige NGF pas ook een geldig legitimatiebewijs. De Hilversumsche Golf Club verklaart deze regeling van toepassing op jeugdspelers die lid zijn van Nederlandse baangebonden clubs.

Kledingetiquette

In de baan dient u rekening te houden met de Dresscode van de Hilversumsche Golf Club

Versie: 2024